Am Traisental-Radweg, © schwarz-koenig.at

Holzhof Herzerl-Mitzi